Który model wybrać i jak go czytać?

UM (Unified Model) – model o największej rozdzielczości przestrzennej wykorzystywany obecnie w ICM UW, opracowany i rozwijany przez MetOffice, czyli narodową służbę meteorologiczną Wielkiej Brytanii. Globalny model UM ma rozdzielczość przestrzenną 25 km i okresie prognozowania 168 godzin. Dane do modelu globalnego pochodzą z satelit, sond oraz stacji pomiarowych rozmieszczonych na powierzchni ziemi. Dla wybranych lokalizacji model jest zagnieżdżany, dając rozdzielczość przestrzenną ok. 1 km, co pozwala na prognozowanie zjawisk meteorologicznych o lokalnym charakterze, jak np. opad konwekcyjny.
WRF (Weather Research and Forecasting Model) – otwarty model będący głównym źródłem prognoz meteorologicznych w ICM UW. Opracowany przez wiodące amerykańskie ośrodki naukowe, umożliwia prognozowanie ponad setki parametrów w okresie do 120 godzin. Umożliwia tworzenia prognoz o dużej dokładności przestrzennej sięgającej w tym przypadku 3,4 km. Dzięki swojej wysokiej elastyczności pozwala na budowanie specjalistycznych prognoz oraz prowadzenie złożonych i wielowariantowych symulacji.
COAMPS (Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System) – jeden z modeli najdłużej wykorzystywanych w ICM UW. Umożliwia prognozowanie warunków meteorologicznych oraz temperatury i falowania morza z rozdzielczością przestrzenną 13 km i z maksymalnym wyprzedzeniem 108 godzin. Obecnie model uruchamiany jest dwa razy na dobę, a wykorzystuje się go przede wszystkim w prognozie falowania Morza Bałtyckiego. Do niedawna używany również do prognozowania parametrów atmosferycznych, obecnie służy tylko jako dodatkowe źródło weryfikacji prognoz z pozostałych modeli.
WAM – serwis prognozujący falowanie Morza Bałtyckiego. Z wyprzedzeniem 48 godzin prognozowane są w nim specjalistyczne parametry, jak wysokość fali znaczącej oraz jej kierunek, średni okres fali czy okres piku widma.
Model

UM

Model

WRF

Model

COAMPS

Model

WAM

Komentarz synoptyka dla Polski z dnia

18.03 2018

Przed czterema dniami swój komentarz rozpocząłem od słów „Idzie ochłodzenie” i ono przyszło, i od dwóch dni ponownie mamy zimę o dwóch obliczach, pogodną, ale zimną oraz pochmurną z opadami śniegu, dzielącą nasz kraj na dwie części zależnie od zasięgu zimnego powietrza arktycznego. A to „wlewało się” od północy i północnego wschodu, a że było zimne i suche to dominowała w nim pogoda bezchmurna z niewielkim mrozem. W tym samym czasie południe kraju pozostawało przykryte chmurami frontowymi z opadami śniegu, śniegu z deszczem i deszczu ułożonymi strefowo od północy na południe, a opady śniegu dające pokrywę śnieżną sięgnęły aż pod Płock. Po ciepłej stronie frontu było ciepło, dla przykładu w piątek w Nowym Sączu zarejestrowano +8,3 ºC, a w Lesku, Przemysłu i Tarnowie niewiele ponad 6 stopni. Wczorajszego dnia w miarę ustępowania zachmurzenia frontowego z opadami śniegu i rozlewania się chłodu arktycznego, słoneczne, ale mroźne oblicze zimy objęło całą północną połowę kraju, a ciepłe powietrze z południa zostało wyparte i już w całym kraju utrzymywał się lekki mróz przy bezchmurnym niebie, a pod chmurami o parę stopni większy, np. po minus 6 stopni było w Częstochowie, Jeleniej Górze i Kłodzku. Nocą proces rozlewania się zimnego powietrza postępując na południe objął swym zasięgiem cały kraj i na znacznym obszarze temperatura zeszła poniżej minus 10-ciu stopni. O godz. 5-tej najniższe jej wartości zarejestrowano na stacjach meteorologicznych IMGW w: Zakopanem -12,0, Włodawie -11,3, Lublinie -11,1, to jest tam gdzie wczoraj utrzymywało się zachmurzenie i niska temperatura, a nocą ustąpiły chmury oraz na obu Obserwatoriach Wysokogórskich: Śnieżka -16,7 i Kasprowy Wierch -12,9 ºC. Chmury frontowe z zanikającymi opadami śniegu utrzymują się jeszcze na krańcach południowych, a sypki śnieg jest przewiewany przez umiarkowany wiatr zarówno tam gdzie pada oraz w pasie od Ziemi Lubuskiej aż po Ziemię Łódzką i Małopolskę. Opady śniegu z południowej części Śląska ustąpią, ale nadal padać będzie na południowym wschodzie z tendencją do ich intensyfikowania się w ciągu dzisiejszego dnia, a następnie słabnięcia, ale powolnego ich rozprzestrzeniania w kierunku północno zachodnim, aż po rubież: Zgorzelec – Opoczno – Hrubieszów w ciągu jutrzejszego dnia, po czym będą one ustępowały na południowy wschód, ale nieznacznie. Na pozostałym obszarze wciąż bezchmurne niebo, sprzyjające wzrostowi temperatury podczas już długich dni. Miejscami w pasie wybrzeża zachodniego i na Żuławach Wiślanych, model UM prognozuje przejście temperatury przez zero na plus, a na jutro przesunięcie się izotermy zero na rubież: Lubsko – Siemiatycze. Niechybnie zmierzamy w stronę ocieplenia postępującego od północnego zachodu, przez cieplejsze powietrze pochodzenia polarnego, które opływa wyż po jego północnej stronie. Niewielka zmiana kierunku napływu powietrza przyniesie ocieplenie, dniami przechodzące na plus, ale noce nadal na minusie. Zmieni się także typ pogody, w miarę napływu wilgotnego powietrza nasuną się chmury, najpierw frontowe z opadami śniegu, a następnie wewnątrzmasowe, to efekt dokonującej się przebudowy pola ciśnienia w całej troposferze.